Preklady

Tlmočnícke a  úradné prekladateľské služby :

Anglický jazyk, Taliansky jazyk prípadne zabezpečíme úradný preklad v inom jazyku.

Asistencia pri zakladaní spoločností

  • pomoc pri príprave viacjazyčných podkladov
  • pomoc pri registrácii na slovenskom obchodnom registri
  • spolupráca so zamestnávateľskými agentúrami na trhu práce


Preklady a tlmočenie v oblasti lekárskej a zdravotníckej dokumentácie

Vaše zdravie je najvyššou hodnotou. Správne pochopenie zdravotníckej dokumentácie je dôležitým faktorom pri starostlivosti o zdravie, a práve preto vám ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby vykonávané jazykovo zdatnými lekármi alebo personálom pôsobiacim v tejto oblasti.  

 


Copyright © 2013 Hulic spol. s r.o. Košice. All Rights Reserved.
Created by Lias.sk | Tvorba web stránok