Preklady

Tlmočnícke a prekladateľské služby vo všetkých jazykoch:

Anglický jazyk, Taliansky jazyk, Francúzsky jazyk, Nemecký jazyk, Španielsky jazyk, Maďarský jazyk, Ruský jazyk, Český jazyk, Poľský jazyk, Holandský jazyk, Chorvátsky jazyk, Srbský jazyk, Grécky jazyk, ako aj ostatné ...

Asistencia pri zakladaní spoločností

  • pomoc pri príprave viacjazyčných podkladov
  • pomoc pri registrácii na slovenskom obchodnom registri
  • spolupráca so zamestnávateľskými agentúrami na trhu práce


Preklady a tlmočenie v oblasti lekárskej a zdravotníckej dokumentácie

Vaše zdravie je najvyššou hodnotou. Správne pochopenie zdravotníckej dokumentácie je dôležitým faktorom pri starostlivosti o zdravie, a práve preto vám ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby vykonávané jazykovo zdatnými lekármi alebo personálom pôsobiacim v tejto oblasti.  

 


Copyright © 2013 Hulic spol. s r.o. Košice. All Rights Reserved.
Created by Lias.sk | Tvorba web stránok