O spoločnosti

Na základe dlhoročnej osobnej skúsenosti súdnych prekladateľov a tlmočníkov od roku 1999 Vám ponúkame služby úradných prekladov s doručením  a tlmočenia v anglickom a talianskom jazyku.

Ponúkame Vám: 

Ponúkame Vám služby vysokého profesionálneho štandardu za konkurenčné ceny!

ÚRADNÉ PREKLADY S PEČIATKOU V ANGLICKOM A TALIANSKOM JAZYKU 

Preklady dokladov v úradnom styku s rôznymi inštitúciami a orgánmi verejnej správy: výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, úradné potvrdenia, rodné a sobášne listy, súdne rozhodnutia a iné. V prípade potreby Vám zabezpečíme notársky overenú kópiu dokumentu.

Úradné preklady vám po dohode doručíme na vami určené miesto v cene ktorú zaplatíte za úradný preklad.


 

TLMOČENIE
Pre Vaše stretnutia a podujatia Vám vieme ponúknuť profesionálne tlmočenie. 

Dobré meno a serióznosť

Programovým cieľom spoločnosti je zabezpečiť našim klientom kvalitné preklady a tlmočenie s pridanou hodnotou dochvíľnosti, kvality a efektívnosti. Snahou nášho pracovného tímu je, aby bol klient v našej práci prioritou číslo jeden a aby sme jeho požiadavky nielen, uspokojili, ale aj predčili. Práve preto je zámerom našej spoločnosti vytvoriť s klientom dlhodobý vzťah založený na vzájomnej dôvere a prostredie, v ktorom budú mať obe strany priestor prispieť k zvýšeniu kvality prekladateľských či tlmočníckych služieb.

Profesionalita

Naši klienti oceňujú najmä ústretový prístup a skúsenosti nášho pracovného tímu, rýchly klientsky servis, silnú základňu skúsených prekladateľov a tlmočníkov a flexibilné termíny dodania vďaka moderným prekladovým softvérom.

V prípade záujmu Vám radi vyhotovíme bezplatnú cenovú ponuku. S Vašou konkrétnou požiadavkou sa obráťte na:

e-mail: info@hulic-preklady.sk
tel.: 0903 609 775Copyright © 2013 Hulic spol. s r.o. Košice. All Rights Reserved.
Created by Lias.sk | Tvorba web stránok