Cenník služieb

Pri cene vás určite milo prekvapíme, keďže sme priamo aj prekladatelia a nielen sprostredkovatelia.
Aplikujeme zľavy u stálych zákazníkov, množstevné zľavy a iné.

Cena za preklad/tlmočenie sa odvíja od niekoľkých vecí :

  • ide o súdny alebo nesúdny preklad/tlmočenie
  • ide o preklad/tlmočenie do alebo z cudzieho jazyka alebo kombináciu medzi cudzími jazykmi
  • odborná náročnosť východiskového textu
  • grafická náročnosť spracovania textu
  • rýchlosť vyhotovenia prekladu

Množstvo prekladaného textu sa odvíja od počtu normostrán (NS). Jedna NS pozostáva z 1800 znakov alebo 60 znakov v 30 riadkoch. Pri prekladoch vyhotovených súdnym prekladateľom sa riadime zákonom 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacími vyhláškami 490/2004 a 491/2004 Z.z.


Cenová kalkulácia

Pre poskytnutie záväznej ceny vás láskavo prosíme o poskytnutie nasledovnej špecifikácie:

  • ide o súdny alebo nesúdny preklad?
  • ide o preklad z alebo do cudzieho jazyka?
  • dokedy má byť vypracovaný preklad ?
  • iné vaše požiadavky? 

Email:
Telefón:
Váš odkaz, správa alebo požiadavka


Copyright © 2013 Hulic spol. s r.o. Košice. All Rights Reserved.
Created by Lias.sk | Tvorba web stránok