Preklady

úradné, neúradné

Tlmočenie

simultánne, konzekutívne, konferenčné

Asistencia zahraničným spoločnostiam


Vitajte. Hello. Benvenuti.

Na základe dlhoročnej osobnej skúsenosti súdnych prekladateľov a tlmočníkov od roku 1999 Vám spoločnosť H-PREKLADY s.r.o. ponúka služby úradných a neúradných prekladov a tlmočenia v rôznych európskych a iných jazykoch.

Ponúkame Vám: 

ÚRADNÉ PREKLADY S PEČIATKOU (SÚDNE OVERENÉ PREKLADY) už od 22 eur/NS
Preklady dokladov v úradnom styku s rôznymi inštitúciami a orgánmi verejnej správy: výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, úradné potvrdenia, rodné a sobášne listy, súdne rozhodnutia a iné. V prípade potreby Vám zabezpečíme notársky overenú kópiu dokumentu.

»  viac o nás


Copyright © 2013 Hulic spol. s r.o. Košice. All Rights Reserved.
Created by Lias.sk | Tvorba web stránok